Llety

Lleolwyd y byncws a’r stiwdio ym mhentref Rachub – ger Bethesda.

Byncws

Llety

Gall gynnig llety i 4-6 yn rhannu (pump sengl a gwely dwbl) er bod rhai aelodau o fandiau wedi cysgu yn gyfforddus iawn yn y bar (mae gwlâu campio ychwanegol ar gael). Mae’r byncws ei hun yn cynnig mwynderau hunan arlwyo llawn ynghyd a chegin bach a’r holl ‘mod cons’ gan gynnwys Sky Plus, DVD a Hi-fi (gyda doc iPod). Mae’r byncws drws nesaf i’r stiwdio ac yn agor allan ar ardal patio breifat awyr agored ynghyd a set barbeciw nwy yn barod i fynd..., perffaith! Gall ein cogydd preswyl (Ceri Charles) hefyd gynnig arlwyaeth hanner prydau ac opsiynau arlwyo eraill.

Bar

Ymlaciwch

Hefyd, mae na ystafell werdd ble mae gan westeion fynediad 24 awr i far preifat gyda bwrdd pwl, soffa enfawr 8 sedd, a sgrin sinema HD 68”. Pan da chi wedi gorffen recordio eich rhannau, mi allwch hyd yn oed gysylltu gyda’r PlayStation neu’r Xbox a profi gwir chware ar y sgrin sinema neu gadw’n heini ar y Wii. Mae Wi-Fi ar gael trwy’r holl leoliad gyda mynediad i argraffydd diwifr a 400 GB o lyfrgell gerddoriaeth.

Pwll

Ymlacio

Mae ein gerddi yn ardal Midge Free Zone swyddogol. Ac ar ôl diwrnod yn y stiwdio, mae croeso i chi fwynhau ein pwll nofio cynnes di-glorin sydd gyda’r tymheredd perffaith o 27*C a’r Spa/Twb Poeth Canadaidd 130 jet sydd yn 37*C poeth braf; ffordd wych i ymlacio pan ddim yn recordio neu yn ystod eich nosweithiau. Mae gan y stiwdio olygfeydd panoramig o rhai o dirluniau gora Gogledd Cymru, Mynyddoedd Eryri a gwastatir Môn; mae hi wir yn ardal anhygoel unrhyw adeg o’r flwyddyn.

Gardd

Mae ein gerddi yn ardal Midge Free Zone swyddogol. Ac ar ôl diwrnod yn y stiwdio, mae croeso i chi fwynhau ein pwll nofio cynnes di-glorin sydd gyda’r tymheredd perffaith o 27*C a’r Spa/Twb Poeth Canadaidd 130 jet sydd yn 37*C poeth braf; ffordd wych i ymlacio pan ddim yn recordio neu yn ystod eich nosweithiau. Mae gan y stiwdio olygfeydd panoramig o rhai o dirluniau gora Gogledd Cymru, Mynyddoedd Eryri a gwastatir Môn; mae hi wir yn ardal anhygoel unrhyw adeg o’r flwyddyn.