EIN STIWDIO

Wedi’i lleoli ym mhentref Rachub ger Bangor, Gogledd Cymru, yn elwa o olygfeydd godidog Eryri, mae Stiwdio Un, stiwdio wedi ei hadeiladu yn bwrpasol gan y peiriannydd sain Sam Durrant, yn darparu profiadau creadigol unigryw gyda phopeth sydd ei angen arnoch i greu a recordio mewn lleoliad cysurus a llonydd.

Mae STIWDIO UN yn stiwdio recordio draddodiadol sydd â chyfarpar ar gyfer unrhyw ofynion recordio. P’un a ydych chi eisiau sain fodern iawn wedi’i chynhyrchu, naws byw agos, neu angen recordio sgript syml, mae gennym ni’r offer, yr arbenigedd a’r hud sain cyffredinol i ddod â’ch ysbrydoliaeth a’ch sgil yn fyw. A chael hwyl yn ei wneud.

Cysylltwch

Isho gwybod mwy? Mae’n dechrau efo swrs. Fysa ni wrth ein bodd ateb eich cwestiynau a’ch helpu i gynllunio eich recordiad, prosiect ysgrifennu neu ymarfer yma yn Stiwdio Un.

Edrychwn ymlaen i glywed gennych.