Ein Stiwdio

Mae STIWDIO UN yn stiwdio recordio ac ymarfer preswyl – gwasanaeth recordio traddodiadol.

Y Stiwdio Gerddoriaeth

Mae STIWDIO UN yn stiwdio recordio ac ymarfer preswyl yn arlwyo ar gyfer eich holl anghenon sain, gan ddefnyddio ystod eang o dechnoleg fodern a ‘vintage’. Rydym yn gallu cynnig cyngor a chymorth ar unrhyw gam o’r broses gynhyrchu, o’r syniad cychwynnol i ddarlledu / rhyddhau albwm.

Bwncws

Yn cynnwys bwncws 4-gwely gyda gwely soffa sengl a dwbl felly yn cysgu 4-6 person yn rhannu, gyda mwynderau hunan arlwyo, teledu a Wi-fi. Gallwn hefyd gynnig opsiynau hanner prydau a prydau llawn yn gweini brecwast calonnog Cymreig a prydau cartref moethus maethlon mewn awyrgylch cartrefol.

Ger

Mae yma hefyd gasgliad hyfryd o seinyddion ac offerynnau er mwyn manteisio ar bob mathau o opsiynau neu gyweiriad newydd. Hyn oll ynghyd a dros 40 gwahanol fathau o feicroffonau i ddewis ohonynt gan gynnwys sawl pâr o glasuron. Y prif gonsol cymysgu yw’r Soundcraft Ghost 24-8 with Creation Audio Labs Mod upgrade.

Lluniau’r Stiwdio

  • Casgliad o luniau: ystafell fyw, ystafell recordio, bandiau, golygfaol, offer, llety...
Ar Facebook

Ein Prisiau

  • Recordio (+ peiriannydd) - o £25 yr awr
  • Sesiynau recordio penwythnos (+ peiriannydd) - o £360
  • Gofod ymarfer - £10 yr awr, neu dim ond £25 am 3 awr
  • Cymysgu a mastro - o £35 yr awr
PRISIAU LLAWN A GWASANAETHAU

Mix:master

Gadewch i ni gymysgu a mastro eich traciau ac ychwanegu proffesiynoldeb i’ch gwaith.

  • Angen gwasanaeth cymysgu a mastro?
  • Gwasanaeth proffesiynol ar gyfer cerddorion sy’n recordio adref
  • Y safon a’r sain gorau
  • Ail gymysgu a Mastro yn cael ei gynnig ar bris fesul awr
SAFON PROFFESIYNOL
Daliwch i fyny efo beth mae ein cleientiaid eraill yn ei ddweud... Argymelliadau

Sesiynau Ysgrifennu ac Ymarfer

Mae’r stiwdio ar gael i’w llogi yn sych ar gyfer sesiynau ysgrifennu ac ymarfer ble cewch mynediad allgynhwysol i’n holl gyfleusterau. Ymlaciwch, cyfansoddwch heb unrhyw fath o wrthdyniad a mwynhewch golygfeydd Gogledd Cymru.

Lleoliad

Edrych am heddwch a thawelwch? Mae ein stiwdio recordio preswyl wedi ei loli yn y pentref mynyddol Rachub, sydd yn hwylus ger Bethesda, a dim ond dwy filltir o’r A55 a dinas Bangor.

Ystafell Byw / Ystafell Rheoli

Mae gan y stiwdio gynllun lliw wedi ei ddewis yn bwrpasol i gynnig amser creadigol a chyffrous i bawb. Mae hefyd yn cynnig golau dydd naturiol, ac mae gan yr ystafell rheoli soffa enfawr 8 sedd fel bod neb yn gorfod sefyll.