ENGLISH

CROESO I

Stiwdio Un / Studio One

Stiwdio Recordio, Trosleisio, Ymarfer Breswyl

LLEOLWYD ger BANGOR, GOGLEDD CYMRU

GALWCH: 01248 600 144 / 07985198014

CREU CERDDORIAETH YN STIWDIO UN

YMLACIO - FFOCYSU - CREU - CYDWEITHIO

Ein Stiwdio

STIWDIO RECORDIO AC YMARFER CERDDORIAETH A TROSLEISIO BRESWYL

Mae STIWDIO UN yn stiwdio recordio draddodiadol gyda chyfarpar ar gyfer unrhyw orchmynion recordio. Pu’nai eich bod eisiau cynhyrchu sain modern iawn neu cyfleu ymdeimiad agos atoch byw, neu hyd yn oed recordio sgript syml.

Llety

POPETH DA CHI EI ANGEN I YMLACIO A BOD EICH GORAU

Encil croesawgar wedi’i gynllunio i artistiaid ymlacio a chreu profiadau creadigol ffres. Gyda llethrau mynyddoedd ysgubol Dyffryn Ogwen wrth law, mae ein byncws a’n caban yn cynnig cysur ac ysbrydoliaeth i hyd at 9 o westeion mewn safle cartref-oddi-cartref.

 

Offer

CASGLIAD O OFFERYNNAU, GÊR MODERN A VINTAGE

Digidesign Pro Tools: ein dewis o blatfform recordio. Mae fforymau eraill ar gael gan gynnwys Logic Pro X, Abelton Live 9, Reason 8, Studio One 3, Reaper, Sibelius a Cubase SX.

Prisiau

MYNEDIAD 24-AWR. RECORDIO GYDA PEIRIANNYDD – O £35 YR AWR

Sesiwn recordio penwythnos a peiriannydd – cychwyn o £430 y dydd. Gofod ymarfer – £10 yr awr neu £25 am 3 awr. Cymysgu a mastro – o £35 yr awr. Prisiau yn cynnwys: Peiriannydd, cymysgu a mastro.

GWASANAETHAU

Sesiynau preswyl (recordio / encil ysgrifennu a chyfansoddi) • Trosleisio • Mastro • Cyngor prosiectau recordio • Llogi offer a cyfarpar • Sesiynau ysgrifennu • Cyngor acwstig (gosodiadau / digwyddiadau) a mwy!

CYMYSGU A MASTRO

Gwasanaeth cymysgu a mastro proffesiynol.

STIWDIO RECORDIO

Popeth da chi ei angen i recordio unrhyw fath o sain!

GOFOD YMARFER

Ymarferion band/unigolion, ystafell gwrth-sain, P.A., kit ymarfer, perffaith ar gyfer sesiynau ysgrifennu.

ADFERIADAU / TROSGLWYDDIADAU TAP

Mae gennym gasgliad enfawr o fformadau a phatfformadau ac yn un o’r busnesau prin sydd dal yn cynnig Pobi Tapiau!

RECORDIO AR LEOLIAD

IGallwn ddod i recordio eich côr, cerddorfa neu fand yn eich lleoliad dewisedig gyda ein rig recordio symudol.

RECORDIO TROS-LEISIO

Gan gynnwys tros-leisio ar gyfer y ffôn, promptiau a negeseuon.

A, ieir….

RHYS MARTIN (PLANT DUW)

Cysylltwch

Isho gwybod mwy? Mae’n dechrau efo swrs. Fysa ni wrth ein bodd ateb eich cwestiynau a’ch helpu i gynllunio eich recordiad, prosiect ysgrifennu neu ymarfer yma yn Stiwdio Un.

Edrychwn ymlaen i glywed gennych.