STIWDIO UN / STUDIO ONE

Stiwdio Recordio, Trosleisio, ymarfer Breswyl.
Lleolwyd ym Mangor, Gogledd Cymru.
Microffon.

Stiwdio recordio ac ymarfer cerddoriaeth a Trosleisio breswyl

Mae STIWDIO UN yn stiwdio recordio draddodiadol gyda chyfarpar ar gyfer unrhyw orchmynion recordio. Pu’nai eich bod eisiau cynhyrchu sain modern iawn neu cyfleu ymdeimlad agos atoch byw, neu hyd yn oed recordio sgript syml.

Ein Stiwdio

Gitâr.

Casgliad o offerynnau, ger modern a ‘vintage’

Digidesign Pro Tools: ein dewis o blatfform recordio. Mae fforymau eraill ar gael gan gynnwys Logic Pro X, Abelton Live 9, Reason 8, Studio One 3, Reaper, Sibelius and Cubase SX.

Ein Offer

Disgiau nyddu, recordydd tâp.

Mynediad 24-awr. Recordio gyda peiriannydd – o £35 yr awr

Sesiwn recordio penwythnos a peiriannydd – cychwyn o £240. Gofod ymarfer - £10 yr awr neu £25 am 3 awr. Cymysgu a mastro – o £35 yr awr. Prisiau yn cynnwys: Peiriannydd, cymysgu a mastro.

Prisiau

Amrywiaeth eang o dechnoleg fodern / ‘vintage’

Wedi recordio yn barod, ond angen gwasanaeth cymysgu a mastro? MIX:MASTER

Rydym wedi gweithio gyda

Da ni wedi gweithio gyda dros 100 o grwpiau a nifer fawr o gwmniau teledu a'r cyfryngau yma ers ei hagor yn 2003

Artistiaid + Fideos

Sam Durrant

Croeso! Dwi wedi bod yn recordio a chynhyrchu sain ers 1988

Mwy amdanom ni

Symbals gan Istanbul, Paiste, Sabian and Zildjian

Gwasanaethau

Trosolwg o be da ni’n neud… popeth da chi ei angen i recordio eich cerddoriaeth. Sesiynau preswyl (recordio / encil ysgrifennu a chyfansoddi)  •   Trosleisio   •   Mastro  •  Cyngor prosiectau recordio  •  Llogi offer a cyfarpar  •  Sesiynau ysgrifennu  •  Cyngor acwstig (gosodiadau / digwyddiadau)

Cymysgu a mastro

Gwasanaeth cymysgu a mastro proffesiynol.

Stiwdio recordio

Popeth da chi ei angen i recordio unrhyw fath o sain!

Gofod ymarfer

Ymarfer band, ymarfer, sesiynau ysgrifennu.

Adferiadau / trosglwyddiadau tap

Mae gennym gasgliad enfawr o fformadau a platfformadau ac yn un o’r busnesau prin sydd dal yn cynnig Pobi Tapiau!

Recordio ar leoliad

Gallwn ddod i recordio eich côr, cerddorfa neu fand yn eich lleoliad dewisedig gyda ein rig recordio symudol.

Recordio tros-leisio

Gan gynnwys tros-leisio ar gyfer y ffon, promptiau a negeseuon.

 

Be mae ein Cleientiaid yn ddweud

am STIWDIO UN

A studio with a big heart a big sound a jacuzzi a pool and a bar all for a price that will shame you...

Kris Jenkins

Super Furry Animals

The remote setting is both stunning and inspiring and if that doesn't appeal then the studio itself surely will.

Ali Price

Red Nature

STIWDIO UN provided us with the best studio recording experience. We are always happy with the finished music.

Rhys Martin

Plant Duw

Lleolwyd yng Ngogledd Orllewin CYMRU

e-bost: sam@stiwdioun.com
symudol: 07985 198 014
Ffôn: 01248 600 144
manylion: cysylltu gyda ni