Prisiau yn cynnwys...

Peiriannydd, cymysgu a mastro, cynnal a chadw ar y safle, defnydd o’r holl offer, Cd’s Meistr ac allforio ffeiliau prosiect.

Sesiynau Recordio Preswyl

 • Gyda peiriannydd a llety, o £200 y dydd.

Sesiwn Recordio

 • Gyda peiriannydd, o £25 yr awr.

Sesiynau encil ysgrifennu / ymarfer preswyl

 • O £120 y dydd.

Sesiynau Ymarfer

 • O £10 yr awr neu 3 awr am £25.

Recordio ar leoliad

 • Yn cychwyn o £30 yr awr.

Cymysgu a mastro

 • Cychwyn o £25 yr awr.

Trosglwyddiadau ac atgyweirio

 • Cychwyn o £25 yr awr.

Llety

 • Cychwyn o £10 yp, y noson, opsiynau hanner prydau ac eraill ar gael.

Prisiau yn cynnwys

 • Peiriannydd cymysgu a mastro, cynnal a chadw ar y safle, defnydd o’r holl offer, Cd’s Meistr ac allforio ffeiliau prosiect. Er gwybodaeth, mae croeso i chi gysylltu gyda ni am fwy o wybodaeth am opsiynau arlwyo, prisiau fesul yr awr, Llogi sych a gostyngiadau.

Mae pob bwciad preswyl yn cynnwys

 • Mynediad 24-awr ac mae croeso i ymwelwyr gyrraedd y stiwdio y noson flaenorol cyn y bwciad gychwyn heb ddim cost ychwanegol. Rydym hefyd yn awgrymu eich bod yn manteisio ar ein gwasanaeth tiwnio drymiau, sydd hefyd am ddim. (mae’n rhaid i’r drymiau gyrraedd y noson flaenorol cyn i’r sesiwn gychwyn).

  Cwestiynau?
  Ffôn: 01248 600 144  —  Symudol: 07985 198 014

MIX:MASTER

 • • Cerddor wedi recordio eich hun? Eisiau cymysgu a mastro eich traciau yn broffesiynol? Mi allwn ni eich helpu chi i orffen eich traciau ac i adio proffesiynoldeb. Cysylltwch gyda ni i ddarganfod sut y gallwn ni eich helpu...

  E-bostiwch ni: sam@stiwdioun.com
Traciau o STUDIO UN - ARTISTIAID Gwrandewch/Gwyliwch